Bemutatkozás

2012-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A diploma megszerzését követően 2012-től 2016-ig ügyvédjelölti munkakörben dolgoztam egy főként kártérítési joggal foglalkozó ügyvédi irodában. Jelölti éveim alatt a kártérítés mellett alkalmam nyílt melyebben megismerkedni az ingatlan-, társasági és munkajog területeivel is.

2016-ban a szakvizsga sikeres letételét követően kezdtem dolgozni egyéni ügyvédként, mint a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Ekkor kezdtem foglalkozni a korábbi jogterületek mellett öröklési és családjoggal, szélesítve korábbi szakterületeimet.

Szakterületek

Kártérítés

 1. Teljeskörű peren kívüli jogi tanácsadás, valamint peres képviselet elsősorban gépjárműkárral, közlekedési, vagy munkabalesetből eredő személyi sérüléssel kapcsolatos káreseményekkel, szerződésszegéssel okozott károkkal (pl.: hibás teljesítés, késedelem) összefüggésben
 2. Kapcsolatfelvétel és egyezségi tárgyalások lebonyolítása a károkozókkal, valamint lehetőség szerint biztosítójukkal
 3. Kárigények összeállítása és egyezségi megállapodások elkészítése

Ingatlanjog

 1. Teljeskörű jogi tanácsadás valamennyi ingatlanjogi területen
 2. Adásvételi, ajándékozási és csereszerződések szerkesztése, a szerződéskötés teljeskörű lebonyolítása, valamint a szerződésekhez kapcsolódó Földhivatali eljárásban való képviselet
 3. Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetén a használati jog megosztásával kapcsolatos szerződések szerkesztése
 4. Haszonélvezeti jog alapítása
 5. Bérleti szerződések véleményezése, elkészítése

Társasági jog

 1. Cégalapítással, változásbejegyzéssel kapcsolatos eljárásokban teljeskörű tanácsadás, okiratszerkesztés, valamint Cégbíróság előtti képviselet
 2. Társaságok átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével (pl. végelszámolás, felszámolás) kapcsolatos ügyekben tanácsadás, okiratszerkesztés, továbbá Cégbíróság előtti képviselet

Családjog

 1. Házassági bontóperrel, gyermekelhelyezéssel, szülői felügyelettel, kapcsolattartással kapcsolatos ügyekben való teljeskörű peren kívüli tanácsadás és peres képviselet, valamint okiratszerkesztés
 2. Gyermektartással, házastársi tartással kapcsolatos ügyekben tanácsadás és okiratszerkesztés, továbbá peres képviselet
 3. Házassági vagyonmegosztással kapcsolatos tanácsadás, okiratszerkesztés

Öröklési jog

 1. Örökléssel kapcsolatos általános jogi tanácsadás
 2. Hagyatéki eljárással kapcsolatos teljeskörű jogi tanácsadás
 3. Végrendeletek, öröklési szerződések szerkesztése, igény szerint a Végrendeletek Országos Nyilvántartásában (VONY) történő elhelyezése

Munkajog

 1. Teljeskörű peren kívüli jogi tanácsadás valamennyi munkajogi kérdésben
 2. Munkaszerződések, valamint egyéb munkajogi szerződések véleményezése
 3. Munkáltatókkal / munkavállalókkal való kapcsolatfelvétel, egyeztetés
 4. Okiratszerkesztés, egyezségi megállapodások kimunkálása
 5. Peres képviselet, főként munkaviszony jogellenes megszüntetésével és elmaradt munkabér iránti követelésekkel kapcsolatos ügyekben

Elérhetőségek

Személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban, hétköznap 9 és 19 óra között.

Cím: 1135 Budapest, Jász utca 70. 4/6. (46-os kapucsengő)
E-mail:
Telefon: +3670 430 7679

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató